Werking

Over het algemeen wordt de volgende procedure gevolgd:

  • U wenst zelf logopedie op te starten of u wordt doorverwezen.

  • U maakt een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek komt de hulpvraag aan bod en wordt de voorgeschiedenis nagevraagd.

  • Er volgt een diagnostisch onderzoek. Hierbij wordt nagegaan als er een problematiek aanwezig is en hoe groot deze is. Een onderzoek kan meerdere sessies in beslag nemen.

  • De onderzoeksresultaten worden samen met u besproken. Er wordt tevens een advies geformuleerd.

  • Indien aangewezen, wordt de logopedische therapie opgestart. We werken met vaste wekelijkse afspraken, de sessies duren 30 minuten of 60 minuten. Dit met een frequentie van één of meerdere keren per week.