Behandelingen

  • Leermoeilijkheden of leerstoornissen: Lezen, schrijven en rekenen.

  • Articulatiestoornissen

  • Myofunctionele stoornissen: Infantiel slikpatroon, afwijkende mondgewoonten; duimzuigen en open mondgedrag.

  • Taalstoornissen en vertraagde taalontwikkeling

  • Neurologische spraak- en taalstoornissen: afasie, dysartrie, dysfagie, spraakapraxie, dysfasie, ... .

  • Studiebegeleiding: leren samenvatten, studieplanning maken.